top of page
IELTS_logo.svg.png
ielts logo

IELTS (International English Language Testing System) jest egzaminem sprawdzającym umiejętności językowe, który jest stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy, a także jako ocena postępów w toku nauki. Stworzony został przez trzy instytucje: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia.

IELTS jest uznawany przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i wielu innych krajach wliczając Stany Zjednoczone, gdzie ponad 3,400 uczelni również honoruje ten egzamin. IELTS jest również warunkiem koniecznym przy emigracji do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii. IELTS jest alternatywą dla innego egzaminu językowego, jakim jest TOEFL. Wiecej info na stronie IELTS [kliknij ikonę z boku lub grafikę nad tekstem]

Posiadanie Certyfikatu IELTS w dużej mierze pomaga również w przyjęciu do programu Erasmus, który m.in. umożliwia wymianę studencką i studiowanie przez pewien okres na innej uczelni w 34 krajach, które biorą udział w programie: [erasmusplus.org.pl]

Od wielu lat przygotowujemy młodzież do tego egzaminu i wyniki, które osiągają pozwalają nam myśleć, że robimy to dobrze. Wśród osób przygotowanych przez nas do egzaminu IELTS są również studenci tak prestiżowej uczelni jak Oxford [otopanorama.pl/im-oksford-byl-niestraszny].

CAsEn.png
BritishCouncil.png
idp.png
bottom of page