top of page

wielkość grup

Wielkość grup jest oczywiście uzależniona od ilości zgłoszeń jak i preferencji osób chcących się uczyć języka.

Standardowe grupy to od 4 do 8 osób, i staramy się nie przekraczać liczby 10 osób,

choć zdarzało nam się dostawić jedno extra krzesełko, żeby nie odesłać klienta z kwitkiem.


Tym, którym  powiedzenie "the more the merrier" nie odpowiada, oferujemy pracę w małych, 2-3 osobowych grupach lub zajęcia indywidualne, które są idealnym rozwiązaniem, jeśli ktoś chce jak najszybciej dojść do wyznaczonego sobie celu. Zajęcia takie są co prawda droższe, lecz jeśliby przeliczyć czas poświęcony na jednego ucznia w grupie, to dojdzie się do wniosku, że to jest jednak "good value for money".

Jeżeli w danym segmencie lub na konkretny kurs nie ma wystarczającej liczby chętnych,

to proponujemy zajęcia w mniejszych grupach, przy czym jeśli cena odgrywa istotną rolę,

to staramy się utrzymać ją kosztem ilości godzin, wiedząc, że w mniejszej grupie pracuje się szybciej.

bottom of page