top of page

Ilość zajęć jest uzależniona od rodzaju i intensywności kursu i wynosi od 40 do 160 godzin lekcyjnych.

Typowe kursy grupowe (4-10 osób) to 80 x 60' (106 2/3 godzin lekcyjnych) lub 40 x 90' (80 godzin lekcyjnych)

realizowanych w przeciągu 40 tygodni, z czego część przeznaczona jest na konwersacje i/lub testy. 

Zajęcia dla dzieci są jednakże krótsze, a mianowicie:

48 godzin lekcyjnych realizowanych w 36 spotkaniach 60-minutowych

lub 64 godziny lekcyjne w 32 spotkaniach 90-minutowych.

Dodatkowo, dzieci mają krótką, 5-minutową, przerwę po 30 lub 45 minutach zajęć.

Zajęcia indywidualne bądź w małych grupach (2-3 osoby) staramy się również realizować w standardowej ilości czyli

80 godzin lekcyjnych w roku. Jednak tutaj, długość zajęć może być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników

i może to być 45, 60, 75 lub 90 minut, jeden lub dwa razy w tygodniu.

długość zajęć

bottom of page