top of page

Standardowy kurs grupowy (5-10 osób) oferowany przez nas to 80 godzin lekcyjnych rozbitych na 40 spotkań 90-minutowych. Zajęcia dla dzieci są jednakże krótsze, a mianowicie 48 godzin lekcyjnych realizowanych

w 36 spotkaniach 60-minutowych lub 72 godziny lekcyjne w 36 spotkaniach 90-minutowych.

Dodatkowo, dzieci mają krótką, 5-minutową, przerwę po 30 lub 45 minutach zajęć.

Zajęcia indywidualne bądź w małych grupach (2-4 osoby) staramy się również realizować w standardowej ilości czyli

80 godzin lekcyjnych w roku. Jednak tutaj, długość zajęć może być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników

i może to być 45, 60, 75 lub 90 minut, jeden lub dwa razy w tygodniu.

długość zajęć

bottom of page